Köpa Eleval Online Receptfritt | Eleval Pris i Sverige

Köpa-Eleval-Online- Receptfritt-Eleval-Pris- i- Sverige

Eleval Omdömen och Rabattkod
  • Produktkvalité
5.0

Sammanfattning

Vad är Eleval
Behandling av depression eller OCD. Den kan användas för att behandla paniksyndrom eller posttraumatic stress disorder. Det kan också användas för att behandla premenstruella dysphoric disorder (PMDD) är en allvarlig form av premenstruella syndrom) eller social anxiety disorder. Det kan också användas för andra villkor som bestäms av din läkare. Eleval är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Den arbetar, genom att återställa balansen av serotonin, ett naturligt ämne i hjärnan som hjälper till att förbättra vissa humörsvängningar. [read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Viktig säkerhetsinformation:
Eleval kan orsaka dåsighet eller yrsel. Dessa effekter kan vara värre om du tar det med alkohol eller vissa läkemedel. Använd Eleval med försiktighet. Kör inte eller utföra andra eventuellt osäkra uppgifter tills du vet hur du reagerar på det. Inte dricka alkohol medan du tar Eleval. Kontrollera med din läkare innan du använder läkemedel som kan orsaka dåsighet medan du tar Eleval; den kan adderar till deras effekter. Be din farmaceut om du har frågor om vilka läkemedel som kan orsaka dåsighet. Flera veckor kan passera innan symptomen förbättras. Ta inte mer än den rekommenderade dosen, ändra din dos eller använda Eleval längre än den föreskrivna utan att kolla med din läkare. Barn och tonåringar som Eleval kan vara utsatta för ökad risk för suicidala tankar eller handlingar. Vuxna kan också påverkas. Risken kan vara större hos patienter som har fått suicidal tankar eller handlingar i det förflutna. Risken kan även vara större hos patienter som haft bipolär (Maniska och depressiva) sjukdom, eller om deras familjemedlemmar har haft det. Titta på patienter som tar Eleval noga. Kontakta läkare om nya förvärrats eller plötsliga symtom såsom nedtryckt humör, ängslig, rastlös, eller irriterat humör, panikångest, eller någon ovanlig förändring i sinnesstämning eller beteende uppstår. Kontakta läkare om några tecken på suicidala tankar eller handlingar. Om din läkare säger åt dig att sluta ta Eleval, du kommer att behöva vänta i flera veckor innan de börjar vidta vissa andra läkemedel (t.ex. MAOIs, Nefazodon). Be din läkare när du ska börja ta din nya läkemedel efter du har slutat ta Eleval. Eleval kan sällan orsakar en förlängd, smärtsam erektion. Detta kan hända även när du inte har sex. Om det inte behandlas omedelbart kan leda till permanenta sexuella problem såsom impotens. Kontakta din läkare om detta inträffar. Vissa antidepressiva läkemedel, inklusive Eleval, kan öka risken för blödning. Ibland luftning kan vara livshotande. Diskutera alla frågor eller problem med din läkare. Vissa människor kan vara i riskzonen för ögonskador från Eleval. Din läkare kanske vill du ha ett öga undersökning för att se om du ligger i riskzonen för dessa synproblem. Kontakta din läkare om du har öga smärta, vision, eller svullnad eller rodnad i eller runt ögonen. Serotonergt syndrom är en livshotande sjukdom som kan orsakas av Eleval. Risken kan vara större om du tar Eleval med vissa andra läkemedel (t.ex. triptans, MAOIs). Symtomen kan innefatta agitation, förvirring, hallucinationer, coma, feber, förhöjd eller oregelbundna hjärtslag, tremor, överdriven svettning, och illamående, kräkningar eller diarré. Kontakta din läkare om du har något av dessa symptom. Eleval kan störa vissa laboratorietester, inklusive vissa urinprov för bensodiazepiner. Se till att din läkare och lab personal känner du tar Eleval. Försiktighet rekommenderas vid användning av Eleval i äldre; de kan vara mer känsliga för effekterna, särskilt lågt blodtryck natrium nivåer. Eleval kan orsaka förändringar av kroppsvikt. Barn och tonåringar kan behöva regelbunden vikt och tillväxt kontroller medan de tar Eleval. Barn och tonåringar som Eleval kan vara mer sannolikt att uppleva onormal muskel rörlighet, agitation, aggressivitet, blöder ofta näsblod, tunga menstrual perioder, ökad urinering, eller minskad blåskontroll samtidigt som Eleval. Graviditet och amning: Eleval kan skada fostret om det används under de senaste 3 månaderna av graviditeten. Om du blir gravid, kontakta din läkare. Du kommer att behöva diskutera fördelar och risker med Eleval medan du är gravid. Det är inte känt om Eleval finns i bröstmjölk. Om du är eller kommer att amning medan du använder Eleval, kontrollera med din läkare. Diskutera eventuella risker för barnet.
Eleval biverkningar
Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men många har inga eller obetydliga biverkningar. Kontrollera med din läkare om något av dessa vanligaste biverkningarna kvarstår eller blir jobbigt: förstoppning, diarré, yrsel, trötthet, muntorrhet, ökad svettning, aptitlöshet, illamående, trötthet, svårt att sova, viktminskning. Sök läkarhjälp omedelbart om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar: allvarliga allergiska reaktioner (Hudutslag, Nässelfeber, klåda, andningssvårigheter, täthet i bröstet, svullnad i mun, ansikte, läppar eller tunga, ovanlig heshet, ledvärk), bisarrt beteende; svart eller blodig avföring, bröstsmärta, förvirring, minskade blåskontroll, minskad koncentration, minskad samordning, minskade sexuell lust eller förmåga, överdrivna reflexer, Svimning, snabbt eller oregelbundna hjärtslag, feber, hallucinationer, minnesförlust eller andra problem med minne, nya eller förvärrade upprördhet, ångest, panikångest, aggressivitet, Impulsivitet, irritabilitet, fientlighet, överdriven känsla av välbefinnande, rastlöshet eller oförmåga att sitta still, beständig eller allvarlig ringande i öronen, långlivade, smärtsam erektion, rött, svullet, fått brännblåsor på, eller flagnande hud, kramper, allvarliga eller ihållande huvudvärk, allvarliga och ihållande problem att sova. Buksmärtor, suicidal tankar eller försök, tremor, ovanlig stötskador eller blödning, ovanlig eller allvarliga psykiska eller humörförändringar, ovanlig svaghet eller unsteadiness, försämring av depression, kräkningar.
Hur ska jag ta Eleval?
Använd Eleval som leds av din läkare. Kontrollera etiketten på medicin för exakt dosering. Eleval levereras med en extra patient informationsblad som kallas en medicinering Guide. Läs det noggrant. Läs det igen varje gång du får Eleval påfyllda. Ta Eleval genom munnen med eller utan mat. Med Eleval vid samma tid varje dag hjälper dig att komma ihåg att ta den. Fortsätt att ta Eleval även om du mår bra. Missa inte alla doser. Inte plötsligt sluta Eleval utan att kolla med din läkare. Biverkningar kan förekomma. De kan omfatta psykisk eller humörförändringar, domningar eller stickningar i huden, yrsel, förvirring, huvudvärk, svårt att sova, eller ovanlig trötthet. Om du behöver stoppa Eleval, Din läkare kan behöva gradvis sänka din dos. Om du missar en dos av Eleval, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte ta 2 doser på en gång. Be din hälsovårdprovider frågor du kan ha om hur man använder Eleval.
Vem ska inte ta Eleval?
Vissa medicinska tillstånd kan interagera med Eleval. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har några medicinska beskaffenhetar, särskilt om något av följande gäller för dig: Om du är gravid, planerar att bli gravid, eller amning om du tar någon förskrivning eller receptfria läkemedel, växtbaserade preparat, eller kosttillskott om du har allergier mediciner, livsmedel eller andra ämnen om du eller någon familjemedlem har en historia av bipolär störning, andra psykiska eller humörsvängningar, suicidala tankar eller försök eller alkohol eller missbruksproblem om du har en historia av kramper, hjärtproblem (eg., långsamma hjärtslag, en hjärtattack), högt blodtryck, stroke, lever eller njurar, mage eller tarm blödning, andra luftning problem, glaukom eller ökad ögat tryck eller metabolism problem om Du är uttorkade, ha låg blodvolym eller lågt blodtryck natrium nivåer, eller dricka alkohol om du ska ha electroconvulsive therapy (ECT) om du tar en medicin som innehåller metylenblått .
[/read]

Användarbedömningar 0 (0 omdömen)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Sending