Köpa Ariale Online Receptfritt | Ariale Pris i Sverige

Köpa-Ariale-Online- Receptfritt-Ariale-Pris- i- Sverige

Ariale Omdömen och Rabattkod
  • Produktkvalité
5.0

Sammanfattning

Ariale
Vad är Ariale?
Ariale används för att behandla depression, tvångssyndrom (OCD), paniksyndrom, Premenstruella dysphoric disorder (PMDD) posttraumatic stress disorder (PTSD), social anxietydisorder (SAD). Ariale tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-hämmare). Det fungerar genom att öka aktiviteten hos en kemisk kallas serotonin i hjärnan. Ariale är endast tillgänglig med din läkare. När ett läkemedel har godkänts för marknadsföring för en viss användning, erfarenhet kan visa att den är också användbar för andra medicinska problem. Även om dessa användningsområden är inte inkluderade i produktmärkning, [read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

• Ariale används i vissa patienter med följande medicinska förhållanden: prematur ejakulation.
Ariale beteckningar:
Ariale är indikerad för behandling av symtom på depression, inklusive depression åtföljs av symptom på ångest, för patienter med eller utan en historia av mani. Följande tillfredsställande svar, fortsättning med Ariale terapi är effektiva för att förhindra återfall i första episoden av depression eller återkommande ytterligare depressiva episoder. Ariale är indikerad för behandling av tvångssyndrom (OCD). Följande tillfredsställande svar, fortsättning med Ariale terapi är effektiva för att förhindra återfall i första episoden av OCD. Ariale är indikerad för behandling av barn med OCD. Ariale är indikerad för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi. Följande tillfredsställande svar, fortsättning med Ariale terapi är effektiva för att förhindra återfall i första episoden av paniksyndrom. Ariale är indikerad för behandling av posttraumatisk stress (PTSD). Följande tillfredsställande svar, fortsättning med Ariale terapi är effektiva för att förhindra återfall i första episoden av ptsd. Ariale är indikerad för behandling av social fobi (social anxiety disorder). Följande tillfredsställande svar, fortsättning med Ariale terapi är effektiva för att förhindra återfall i första episoden av social fobi. Premenstruellt Dysphoric Disorder (PMDD): Ariale hydroklorid (Zoloft) är indikerad för behandling av premenstruellt dysphoric disorder (PMDD). Effektiviteten av Ariale hydroklorid (Zoloft) för behandling av PMDD fastställdes i två placebokontrollerade prövningar av kvinnliga öppenvård behandlas för 3 menstrual kretslopp som mötte kriterierna för DSM-III-R/IV kategori av PMDD. De grundläggande dragen PMDD inkluderar markant nedtryckt humör, ångest eller spänning, affektiva lability och ihållande ilska eller irritabilitet. Andra drag inbegriper minskade intresse för verksamheten, svårt att koncentrera sig, brist på energi, förändring i aptit eller sömn, och känslan av kontroll. Fysiska symptom som förknippas med PMDD inkluderar bröst ömhet, huvudvärk, led- och muskelsmärtor, svullen buk och viktuppgång. Dessa symptom uppträder regelbundet under luteal fas och ansvarsområde inom några dagar efter insjuknandet menses; störning betydligt stör arbetet eller skolan eller med vanliga sociala aktiviteter och relationer med andra. För att diagnosen bör man utesluta andra cykliska mood disorders som kan förvärras genom behandling med ett antidepressivt läkemedel. Effektiviteten av Ariale hydroklorid (Zoloft) i långsiktig användning, som är mer än 3 menstrual kretslopp, har inte systematiskt utvärderats i kontrollerade prövningar. Därför läkare som väljer att använda Ariale hydroklorid (Zoloft) under längre perioder bör regelbundet ompröva den långsiktiga nyttan av läkemedlet för den enskilda patienten.
Hur bör jag använda Ariale?
Använd Ariale som leds av din läkare. Kontrollera etiketten på medicin för exakt dosering. Ariale levereras med en extra patient informationsblad som kallas en medicinering Guide. Läs det noggrant. Läs det igen varje gång du får Ariale påfyllda. Ta Ariale genom munnen med eller utan mat. Använd dropper som levereras med Ariale till åtgärden din dos. Be din farmaceut om du är osäker på hur man ska mäta din dos. Ariale måste spädas innan du tar den. Blanda den föreskrivna beloppet med 4 oz (120 mL) vatten, ginger ale, lemon/lime läsk, saft eller apelsinjuice. Blanda inte ihop den med någon annan typ av vätska. Denna blandning kan bli lite röriga. Detta är normalt. Dricka dos omedelbart efter blandning. Förvara inte blandade medicin för användning vid ett senare tillfälle. Med Ariale vid samma tid varje dag hjälper dig att komma ihåg att ta den. Fortsätt att ta Ariale även om du mår bra. Missa inte alla doser. Inte plötsligt sluta Ariale utan att kolla med din läkare. Biverkningar kan förekomma. De kan omfatta psykisk eller humörförändringar, domningar eller stickningar i huden, yrsel, förvirring, huvudvärk, svårt att sova, eller ovanlig trötthet. Om du behöver stoppa Ariale, Din läkare kan behöva gradvis sänka din dos. Om du missar en dos av Ariale, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte ta 2 doser på en gång. Be din hälsovårdprovider frågor du kan ha om hur man använder Ariale.

Ariale beskrivning
Ariale hydroklorid tillhör en klass av antidepressiva medel som kallas selektiva serotonin-serotoninåterupptagshämmare (SSRI-hämmare). Trots tydliga strukturella skillnader mellan föreningar i denna klass, så kallade SSRI-preparat har liknande farmakologisk aktivitet. Som med andra antidepressiva medel, flera veckors terapi kan krävas innan en klinisk effekt ses. Ssri-hämmare är potenta hämmare av neuronalt återupptag. De har liten eller ingen effekt på noradrenalin eller dopamin återupptaget och inte skrämma α- och β-Adrenerga, dopamin D2- eller histamin H1-receptorer. Vid akut hjälp, så kallade SSRI-preparat, blockerar återupptag och öka serotonin stimulering av somatodendritic 5-HT1A och stift autoreceptors. Kronisk användning leder till Hyposensibilisering av somatodendritic 5-HT1A och stift autoreceptors. Den övergripande kliniska effekten av ökad humör och minskade oro tros bero på adaptiva förändringar i neuronal funktion som leder till förstärkt serotoninneurotransmission . Biverkningar inkluderar muntorrhet, illamående, yrsel, dåsighet, sexuell dysfunktion och huvudvärk. Jämfört med andra agenter i denna klass, Ariale kan orsaka större diarrheal och manliga sexuella dysfunktion effekter. Biverkningar inträffar i allmänhet inom de två första veckorna av behandlingen och är oftast mindre allvarliga och vanligare än de som observeras med tricykliska antidepressiva läkemedel. Ariale kan användas för att behandla stora depressiv sjukdom, tvångssyndrom (OCD), paniksyndrom, posttraumatisk stress (PTSD), Premenstruella dysphoric disorder (PMDD) och social anxietydisorder (social fobi).
[/read]

Användarbedömningar 0 (0 omdömen)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Sending